စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

ပြည်တွင်းစစ်

ဆိုလိုသည်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သောခံစားမှုအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း။