စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

Ball ကိုခံစားခဲ့ရသည်

သိုးမွှေးအခြောက်ခံစက်ဘောလုံး၊ အလှဆင်ထားသည့်ဘောလုံး၊