စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

ဖုန်စစ်ထုတ်အိတ်

အမှုန့်များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းအတွက်အိတ်စစ်ထုတ်စက်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ သံမဏိကုမ္ပဏီများ၊ ဂျုံမှုန့်စက်များ၊ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ၊ ကတ္တရာစက်ရုံများ၊