စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

ပွဲတော်ခံစားခဲ့ရသည်

၀ တ်စုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပွဲတော်များနှင့်ပွဲတော်များအတွက်အလှဆင်ခြင်း၊ ကျားကန်ခြင်း၊