စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

စက်မှုခံစားချက်

ကျုံ့နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်, အထူရက်ကန်းထည်ကဲ့သို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်ယက်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကောင်းမွန်သော filter စွမ်းရည်ဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဆီစုပ်ယူခြင်း၊ ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ အပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊