စီမံကိန်းဖျေါပွခကျြ

အိတ်များ

သားရေနှင့်ပတ္တူစသည့်ပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်အဓိကကျသောပစ္စည်းအဖြစ်ခံစားမှုကို အသုံးပြု၍ အချောထည်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။